Bijhoudlijst – patiëntenlijst:

Datum Naam Tijd Aantal cc gedronken Gewicht Faeces/urine
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..

Om te helpen…

Om een kitten zo goed mogelijk te helpen, hebben wij getracht alles zo uitgebreid mogelijk op onze site te zetten, zodat u alle problemen die kunnen gaan komen zo goed en spoedig mogelijk kan behandelen. Ga bij twijfel altijd direct naar een dierenarts.

Probeer zo veel mogelijk informatie te lezen op deze site om alles wat u tegen kunt komen ook te kunnen constateren, opdat u weet hoe je het beste kunt handelen.

Zijn er toch nog vragen dan kun u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via het kopje “contact”.

Minams: Zoogmoeders voor raskittens.

Minams is een particuliere organisatie, opgericht voor cattery’s met pasgeboren moederloze raskittens. Raskittens die door hun eigen moeder verstoten worden of waarvan de moeder geen melk (meer) heeft en niet ouder dan 5 weken zijn. De doelstelling van Minams is om u via deze weg uw moederloze of verstoten kittens een herkansing te geven door een gastouder te vinden die uw kittens wil laten voeden door hun moederpoes. Om de grootste kans op succes te hebben moeten uw kittens ongeveer dezelfde leeftijd hebben als de kittens van de minams.

www.minams.nl