Sinds 03-01-2012 zijn wij een stichting, dankzij notaris Mevr. Fenneke Koster-Joenje die deze droom voor ons heeft laten uitkomen.
Onze dank aan Fenneke Koster-Joenje en alle medewerkers van het notariaat. Wij zijn er super blij mee!

Notaris Fenneke Joenje-Koster FJK
www.denieuwenotaris.nl

 • Deze pagina met informatie over Stichting Kittenopvang Moederloos sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Voorwaarden ANBI instelling
  • de naam van de instelling
  • het KvK nummer/ RSIN/fiscaal nummer
  • de contactgegevens
  • de doelstelling
  • hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
  • de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurder
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • de balans en de staat van baten en lasten met toelichting


  De naam van de instelling:
  Statutaire naam: Stichting Kittenopvang Moederloos

  Kamer van Koophandel nummer
  54351014

  Het RSIN/fiscaal nummer
  851270396

  Contactgegevens:
  www.kittenopvang-moederloos.nl
  Telefoon: 06-52441161
  E-mail: kittenopvangmoederloos@gmail.com

  De doelstelling
  De stichting heeft ten doel:

  • Het opvangen en verzorgen van moederloze, gedumpte, mishandelde of verwaarloosde kittens / puppy’s die niet door de daarvoor bestemde instanties opgevangen worden.
  • Het vaccineren, chippen, ontwormen en ontvlooien van deze kittens / puppy’s.
  • Het verlenen van de nodige medische zorg aan ernstig zieke kittens en puppy’s en het geven van medische advies aan dierenartsen en diereninstanties.
  • Het onderhouden van het bestaande gastgezinnenbestand en het werven van nieuwe gastgezinnen waar de kittens / puppy’s opgevangen kunnen worden.
  • Al het vorenstaande toe te passen op andere kleine hulpbehoevende dieren en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.
  • De stichting dient het algemeen belang.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle donaties komen volledig ten goede aan het doel.

  De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurders

  Bestuursleden:

  • Voorzitter: Mevr. M. Zwanink
  • Secretaris: Mevr. P. Kok
  • Penningmeester: M.D. Sluiter
  • Algemeen bestuurder: Mevr. P. Sluiter-ter Horst

  De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

  Er worden geen beloningen en onkostenvergoeding betaald door stichting Kittenopvang Moederloos aan bestuurders en/of vrijwilligers.

  De stichting heeft bewijs van Vakbekwaamheid Besluit houders van dieren – Honden en katten in bezit.

 • Beleidsplan 2020-2021: https://www.anbiportaal.nl/358
 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: https://www.anbiportaal.nl/358
 • Financiële verantwoording: https://www.anbiportaal.nl/358