Sinds 03-01-2012 zijn wij een stichting, dankzij notaris Mevr. Fenneke Koster-Joenje die deze droom voor ons heeft laten uitkomen.
Onze dank aan Fenneke Koster-Joenje en alle medewerkers van het notariaat. Wij zijn er super blij mee!

Notaris Fenneke Joenje-Koster FJK
www.denieuwenotaris.nl

Bestuursleden:

 • Voorzitter: M.D. Sluiter
 • Secretaris: J. ter Horst
 • Penningmeester: P. Sluiter-ter Horst
 • Algemeen bestuurder: J.E. van Os

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie tenminste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

Kamer v. koophandelnr: 54351014
RSINnummer: 851270396
Rekeningnummer: 170236102 Rabobank Lelystad
IBANnummer: NL55Rabo0170236102
BIC RABONL2U
Anbi-nummer: 8512.70.396

De stichting heeft ten doel:

 • Het opvangen en verzorgen van moederloze, gedumpte, mishandelde of verwaarloosde kittens / puppy’s die niet door de daarvoor bestemde instanties opgevangen worden.
 • Het vaccineren, chippen, ontwormen en ontvlooien van deze kittens / puppy’s.
 • Het verlenen van de nodige medische zorg aan ernstig zieke kittens en puppy’s en het geven van medische advies aan dierenartsen en diereninstanties.
 • Het onderhouden van het bestaande gastgezinnenbestand en het werven van nieuwe gastgezinnen waar de kittens / puppy’s opgevangen kunnen worden.
 • Al het vorenstaande toe te passen op andere kleine hulpbehoevende dieren en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.
 • De stichting dient het algemeen belang.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle donaties komen volledig ten goede aan het doel.

De stichting is in het bezit van een bewijs van vakbekwaamheid.